תרגולי חשיבה מילולית

תרגול זה מכיל 851 שאלות על פני 107 מקבצים בחלוקה הבאה: 180 שאלות אנלוגיות 150 שאלות השלמת משפטים 51 שאלות חשיבה מדעית 80 שאלות ניתוח פסקה 73 שאלות כללים 44 שאלות הבנת משמעות 87 שאלות תרגול מעורב בכלל הנושאים 186 שאלות הבנת הנקרא מאגר תרגול ענקי הנוגע בכל סוגי השאלות בפרק המילולי. מושלם לכל מי […]

תרגול אוצר מילים – עברית

תרגול זה כולל כ1512 שאלות אוצר מילים על פני 18 מקבצים  שמסייעות בלמידת המילים והטמעתן ובכך מגדיל את סיכויי ההצלחה בזמן הבחינה. מבנה הבחינה הנוכחי דורש הבנה רחבה של אוצר מילים בעברית, הן לשאלות אנלוגיות והן לשאלות השלמת משפטים. בהצלחה בשינון!

תרגולים לפרק מטלת הכתיבה

בתרגול זו קיימות 40 שאלות העוסקות בהתאמת הנושא להקשרו הרחב, תחביר ודקדוק, מילות קישור, מבנה מטלת הכתיבה ונושאים למטלת הכתיבה עצמה. תרגול מקיף על כלל מרכיבי מטלת הכתיבה ומסייע ברכישת כלים לכתיבת חיבור העונה על דרישות המרכז הארצי. שנתחיל?  

Combined Test Video Course

This course features the new One on One English video course, for students who are taking the Combined Psychometric test. Good luck!