תרגולים לפרק מטלת הכתיבה - האקדמיה
המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
99

בתרגול זו קיימות 40 שאלות העוסקות בהתאמת הנושא להקשרו הרחב, תחביר ודקדוק, מילות קישור, מבנה מטלת הכתיבה ונושאים למטלת הכתיבה עצמה.

תרגול מקיף על כלל מרכיבי מטלת הכתיבה ומסייע ברכישת כלים לכתיבת חיבור העונה על דרישות המרכז הארצי.

שנתחיל?