תרגולי אנגלית - האקדמיה
המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
99

תרגול זה מכיל 647 שאלות על פני 77 מקבצים בחלוקה הבאה:

336 שאלות השלמת משפטים

176 שאלות ניסוח מחדש

135 שאלות הבנת הנקרא.

תרגול רחב ומקיף לכל מי ששואף לחזק את רמתו בפרק האנגלית.

שנתחיל?

תוכן הקורס

הרחב הכל
שיעור תוכן