המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
480

This course features the new One on One English video course, for students who are taking the Combined Psychometric test.

Good luck!

תוכן הקורס

הרחב הכל
Verbal Reasoning
שיעור תוכן
0% הושלם 0/1 Steps
Algebra
שיעור תוכן
0% הושלם 0/1 Steps
שיעור תוכן
0% הושלם 0/2 Steps
שיעור תוכן
0% הושלם 0/1 Steps
Quantitative problems
1 מ 2