E Test - האקדמיה

E Test

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

נבחנת יקרה,

המבחן שלפיך נועד לבדוק את רמת האנגלית שלך, ועל פי תוצאותיו לשבץ אותך לקורס האנגלית המתאים ללימודיך האקדמיים.

המבחן נבנה על ידי צוות “אחד על אחד הכנה לבחינות” וזכויות היוצרים שמורות ל”אחד על אחד הכנה לבחינות”.

אסור להעתיק, לשתף, לצלם, להעביר או לחלוק בכל דרך שהיא את תוכן המבחן ללא אישור בכתב מ”אחד על אחד הכנה לבחינות”. העובר על תנאים אלו צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

מבנה המבחן:

פרק 1 – השלמת משפטים – Sentenec Completion

פרק 2 – ניסוח מחדש – Restatements

פרק 3 – הבנת הנקרא – Reading comprehension

פרק 4 – השלמת משפטים – Sentenec Completion

פרק 5 – ניסוח מחדש – Restatements

פרק 6 – הבנת הנקרא – Reading comprehension

הצהרת יושר

הרני להצהיר שאשמור על טוהר המבחן, אעשה את המבחן בעצמי, ולא אשתף אחרים בצורה כלשהי בחומרי המבחן. אני מודעת לכך שבמידה ויתעורר חשד כלשהו להפרת טוהר המבחן תהיה אפשרות להזמין אותי לבירור ו\או למבחן נוסף בע”פ.
לחיצה על אחד מפרקי המבחן ותחילתו מהווה חתימה על הצהרת היושר.

שימי לב! – לחיצה על אחד מפרקי המבחן מהווה את תחילתו, ובמהלך המבחן לא ניתן לחזור לשאלה קודמת או לפרק קודם, או לגשת לבחינה פעם נוספת.

כמו כן, יש באפשרות החברה לצפות ולבדוק את מספר הפעמים בו כל נבחן ניסה לענות על שאלותיו. בדיקה זו תתבצע ביום המבחן וניסיונות מענה שפוגעים בטוהר הבחינות יבדקו.

אנא הקפידי ללחוץ על הפרק הראשון ולהתחיל במבחן רק כאשר את מוכנה

לתחילת המבחן יש ללחוץ על הפרק הראשון: Chapter 1 – Sentence Completion

380₪

במקום 950 ש"ח

רגע לפני שאתם עוברים לסל הקניות...

רצוי (ומשתלם) לרכוש את חבילת תרגול הפסיכומטרי המלאה,
המכילה:

  • קורס “התחל כאן” הכולל טיפים והסברים לקראת תחילת הלמידה לבחינה.
  • כל הסרטונים והתרגולים לפרק הכמותי.
  • כל הסרטונים והתרגולים לפרק המילולי.
  • כל הסרטונים והתרגולים לפרק האנגלית.
  • קורס מרתון הכולל טיפים והסברים לקראת סוף הלמידה לבחינה.
אתר זה משתמש בנתוני גלישה כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר ולספק לך חוויית גלישה טובה יותר
Skip to content