תרגולי אוצר מילים עברית - האקדמיה

תרגולי אוצר מילים עברית

מבנה הבחינה הנוכחי דורש הבנה רחבה של אוצר מילים בעברית, הן לשאלות אנלוגיות והן לשאלות השלמת משפטים.

תרגול זה כולל כ1512 שאלות אוצר מילים על פני 18 מקבצים  שמסייעות בלמידת המילים והטמעתן ובכך מגדיל את סיכויי ההצלחה בזמן הבחינה.

בהצלחה בשינון!

99.00