תרגולי אלגברה - האקדמיה

תרגולי אלגברה

תרגול מושלם לכל מי שרוצה לחזק את ההבנה האלגברית ולגבש אסטרטגיה מסודרת בפרק הכמותי.
התרגול כולל 698 שאלות על פני 49 מקבצים בחלוקה הבאה:
80 שאלות פעולות חשבון
46 שאלות שברים
50 שאלות חזקות
113 שאלות שורשים
44 שאלות ביטויים
143 שאלות משוואות
102 שאלות אי שיוויונות
55 שאלות ערך מוחלט
31 שאלות תכונות מספרים
14 שאלות פעולות מומצאות
20 בעיות אותיות
קדימה לתרגל!

90.00