תרגולי אנגלית - האקדמיה

תרגולי אנגלית

תרגול רחב ומקיף לכל מי ששואף לחזק את רמתו בפרק האנגלית.

תרגול זה מכיל 647 שאלות על פני 77 מקבצים בחלוקה הבאה:

336 שאלות השלמת משפטים,176 שאלות ניסוח מחדש ו135 שאלות הבנת הנקרא.

שנתחיל?

99.00