תרגולי הסקה מתרשים - האקדמיה

תרגולי הסקה מתרשים

שאלות ההסקה מתרשים הן חלק בלתי נפרד מהפרק הכמותי ותרגול עקבי מגדיל את סיכויי ההצלחה בשאלות אלו.

בתרגול זה 76 שאלות הסקה מתרשים על פני 19 מקבצים בדרגות קושי שונות ומגוונות.

קדימה, צאו לדרך!

 

90.00