מדיניות פרטיות

חברת “פסיכומטרי אחד על אחד” (להלן: “החברה”) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת: www.onexone.co.il (להלן: “האתר” ו/או “אתר החברה”). עקב כך, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר (להלן: “מדיניות הפרטיות”) והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
המונח “משתמש” להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם האתר.
החברה ממליצה לקרוא את מדיניות הפרטיות לפני השימוש באתר בכלל וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט.
מטרת מדיניות הפרטיות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד החברה משתמשת במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. השימוש שלך באתר החברה מהווה הסכמה מצידך לתנאי מדיניות הפרטיות, כפי שהחברה מפרסמת מעת לעת . החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מכוונת לשני המינים כאחד ואין בכך כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע מזהה אישית ומידע שאיננו מזהה אישית. המונח “מידע מזהה אישית” מתייחס למידע שמאפשר לחברה לזהות אותך באופן אישי, כלומר בשמך, במספרי הטלפון שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, כתובת הדואר שלך וכיוצא בזאת. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, כגון בעת שתירשם לקבלת שירותים באתר. חלר מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.
פרטים אישיים
חלק מהשירותים המסופקים על ידי החברה באמצעות האתר כרוכים במסירת פרטים אישיים כגון, שם, מספרי הטלפון שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך וכיוצא בזאת. החברה מתחייבת לשמור נתונים אלה לעצמה ולא לעשות בהם שימוש החורג ממדיניות פרטיות זו.
מאגר המידע
הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
– לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר;
– לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
– לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
– לבצע רכישת שירותים באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים;
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית את המשתמשים באתר.

שיתוף אחרים במידע שלך
החברה לא תעשה שימוש לרבות העברת מידע, המזהה אישית שנאסף באתר החברה, לצדדים שלישיים. כאשר החברה מעסיקה צדדים שלישיים על מנת לבצע שירותים עבורה, היא דורשת מהם לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות הזו, אולם היא איננה מפקחת על כך.
דיוור ישיר אלקטרוני
החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

Cookies

אתר החברה משתמש ב“עוגיות “(Cook­ies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת .Cook­ies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
מסירת מידע לצד שלישי

החברה מתחייבת לשמור על חיסיון לקוחותיה. לכן, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • – בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך לבין מנהלי האתר, החברה או מי מטעמה;
 • – אם תבצע באתר, ו/או באמצעות האתר, או בקשר איתו פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • – אם יתקבל צו בית משפט, הזמנה לדין, או הוראת רשות מוסמכת אחרת על פי דין המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • – בכל מקרה שתפר את תנאי השימוש באתר;
 • – אם החברה תצטרך באופן סביר להגן על זכויותיה ורכושה;
 • – בכל מקרה שמנהלי האתר יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • – אם מנהלי האתר יארגנו את פעילות האתר במסגרת ארגונית אחרת, או אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו, או במקרה שתתמזג עם גוף אחר, או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  קישורים לאתרים

אתר החברה מכיל קישורים לאתרים אחרים. אתרים אחרים עשויים להכיל קישורים לאתר החברה או להפנות אליו. החברה איננה אחראית ואיננה מפקחת על מדיניות הפרטיות הנהוגה באתרים אחרים אלה. התחברותך לאתרים אחרים אלה היא על אחריותך הבלעדית.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ“א — 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected] או באמצעות פקס מס’ 077–4448785 או בדואר רגיל אל: “פסיכומטרי אחד על אחד”, רחוב שאול המלך 23 בתל אביב.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ“א– 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית באתר של החברה.

380₪

במקום 950 ש"ח

רגע לפני שאתם עוברים לסל הקניות...

רצוי (ומשתלם) לרכוש את חבילת תרגול הפסיכומטרי המלאה,
המכילה:

 • קורס “התחל כאן” הכולל טיפים והסברים לקראת תחילת הלמידה לבחינה.
 • כל הסרטונים והתרגולים לפרק הכמותי.
 • כל הסרטונים והתרגולים לפרק המילולי.
 • כל הסרטונים והתרגולים לפרק האנגלית.
 • קורס מרתון הכולל טיפים והסברים לקראת סוף הלמידה לבחינה.
אתר זה משתמש בנתוני גלישה כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר ולספק לך חוויית גלישה טובה יותר