E Test

נבחנת יקרה, המבחן שלפיך נועד לבדוק את רמת האנגלית שלך, ועל פי תוצאותיו לשבץ אותך לקורס האנגלית המתאים ללימודיך האקדמיים. המבחן נבנה על ידי צוות “אחד על אחד הכנה לבחינות” וזכויות היוצרים שמורות ל”אחד על אחד הכנה לבחינות”. אסור להעתיק, לשתף, לצלם, להעביר או לחלוק בכל דרך שהיא את תוכן המבחן ללא אישור בכתב מ”אחד […]

תרגולי בעיות כמותיות

התרגול כולל 531 שאלות על פני 41 שאלונים שמכסים את כל סוגי הבעיות הכמותיות שיופיעו בפרק הכמותי, בחלוקה הבאה: 65 בעיות כלליות 64 בעיות יחס 67 בעיות אחוזים 70 בעיות ממוצעים 54 בעיות הספק 86 בעיות תנועה 50 בעיות הסתברות 35 בעיות צירופים 40 בעיות חפיפה תרגול חובה לשיפור היכולות בבעיות כמותיות! מתאים לכל מי […]

תרגולי גאומטריה

תרגול רחב ומקיף לחיזוק ההבנה הגאומטרית הכולל 290 שאלות על פני 13 שאלונים בחלוקה הבאה: -25 שאלות מבוא לגאומטריה -86 שאלות משולשים -50 שאלות מרובעים -51 שאלות מעגלים -11 שאלות מצולעים -16 שאלות דמיון -23 שאלות תלת מימד -28 שאלות מערכת צירים. התרגול מכיל שאלות ברמות קושי משתנות ובהתאם לרמת הבחינה. תרגול חובה לשיפור היכולות […]

סרטוני אלגברה

סרטוני הסבר מפורטים על נושא האלגברה באורך 7 שעות המלווים בדפי הסבר ותרגולים לווידוא ההבנה. מומלץ לשלב עם קורס “תרגולי אלגברה” שבאקדמיה שלנו לחיזוק ההתמודדות עם האלגברה בבחינה!  

תרגולי אלגברה

תרגול רחב ומקיף הכולל 698 שאלות על פני 49 מקבצים בחלוקה הבאה: 80 שאלות פעולות חשבון 46 שאלות שברים 50 שאלות חזקות 113 שאלות שורשים 44 שאלות ביטויים 143 שאלות משוואות 102 שאלות אי שיוויונות 55 שאלות ערך מוחלט 31 שאלות תכונות מספרים 14 שאלות פעולות מומצאות 20 בעיות אותיות תרגול מושלם לכל מי שרוצה […]

תרגולי הסקה מתרשים

בתרגול זה 76 שאלות הסקה מתרשים על פני 19 מקבצים בדרגות קושי שונות ומגוונות. שאלות ההסקה מתרשים הן חלק בלתי נפרד מהפרק הכמותי ותרגול עקבי מגדיל את סיכויי ההצלחה בשאלות אלו. קדימה, צאו לדרך!

תרגולי חשיבה מילולית

תרגול זה מכיל 851 שאלות על פני 107 מקבצים בחלוקה הבאה: 180 שאלות אנלוגיות 150 שאלות השלמת משפטים 51 שאלות חשיבה מדעית 80 שאלות ניתוח פסקה 73 שאלות כללים 44 שאלות הבנת משמעות 87 שאלות תרגול מעורב בכלל הנושאים 186 שאלות הבנת הנקרא מאגר תרגול ענקי הנוגע בכל סוגי השאלות בפרק המילולי. מושלם לכל מי […]

תרגול אוצר מילים – עברית

תרגול זה כולל כ1512 שאלות אוצר מילים על פני 18 מקבצים  שמסייעות בלמידת המילים והטמעתן ובכך מגדיל את סיכויי ההצלחה בזמן הבחינה. מבנה הבחינה הנוכחי דורש הבנה רחבה של אוצר מילים בעברית, הן לשאלות אנלוגיות והן לשאלות השלמת משפטים. בהצלחה בשינון!

תרגולים לפרק מטלת הכתיבה

בתרגול זו קיימות 40 שאלות העוסקות בהתאמת הנושא להקשרו הרחב, תחביר ודקדוק, מילות קישור, מבנה מטלת הכתיבה ונושאים למטלת הכתיבה עצמה. תרגול מקיף על כלל מרכיבי מטלת הכתיבה ומסייע ברכישת כלים לכתיבת חיבור העונה על דרישות המרכז הארצי. שנתחיל?  

תרגולי אנגלית

תרגול זה מכיל 647 שאלות על פני 77 מקבצים בחלוקה הבאה: 336 שאלות השלמת משפטים 176 שאלות ניסוח מחדש 135 שאלות הבנת הנקרא. תרגול רחב ומקיף לכל מי ששואף לחזק את רמתו בפרק האנגלית. שנתחיל?